Indikátor podhodnocenosti nebo nadhodnocenosti akciového trhu

Je založen na vztahu akciových indexů a objemu peněz v ekonomice. Základní myšlenka je jednoduchá: když růst objemu peněz v ekonomice způsobuje inflaci v nejrůznějších druzích zboží a obchodovaných komodit, pak akcie bezpochyby nebudou výjimkou.

 

Akcioměr byl odvozen ze vzájemného empirického vztahu akciového indexu Dow Jones Industrial 30 a statistice o objemu peněz v ekonomice MZM (Money Zero Maturity, ukazatel objemu likvidních peněz). Jde o jednoduchý, nikoli kompozitní indikátor. Indikuje podhodnocenost, respektive nadhodnocenost akciového trhu, není založen na sledování trendů. Může být použit jako jedna z pomůcek pro investiční rozhodování.

Upozornění: Akcioměr funguje na pravděpodobnostní bázi. Podhodnocenost není zárukou budoucího růstu trhů. Autor ani investiční společnost Partners nenesou zodpovědnost za nekvalifikované použití jakéhokoli ekonomického či finančního indikátoru. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

© Internet Art, s.r.o., Seifertova 615/65, 130 00, Praha 3 - Žižkov, IČ: 291 29 222
Tato stránka nemá charakter investičního doporučení. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucí výkonnosti.
Technické zajištění a výroba webu AG25 - Richard Bělohubý - Grafické, internetové a softwarové studio 2011

Akcioměr

Indikátor nadhodnocenosti nebo podhodnocenosti akciového trhu ...více